• 19. oktobar 2016. | 10:38:07

Počinjemo sa implementacijom projekta "Zamenom uloga do promene stavova"!

 

Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava Srbije (SRH Srbija), uz podršku Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF), u okviru Innovation Fund­a, počela je sa implementacijom projekta Zamenom uloga do promene stavova. Projekat je deo šireg programa SRH Srbije za rodnu ravnopravnost i rodna pitanja, koje su definisane strateškim planom SRH Srbije kao prioritetne oblasti.  

Projekat, koji će se sprovoditi naredne tri godine, spaja pozorišno­ edukativnu metodu i rodno­transformativni pristup i obraća se prvenstveno mladima, sa ciljem podsticanja kritičkog preispitivanja rodnih uloga i stereotipa, prevencije i umanjenja rodno zasnovane diskriminacije, sa posebnim akcentom na osvešćivanju i preuzimanju odgovornosti za seksualno i reproduktivno zdravlje.

Predstave će se igrati prema scenariju koji, za ovu priliku, piše dramaturškinja Olga Dimitrijević, dobitnica brojnih prestrižnih nagrada za svoje dosadašnje stvaralaštvo, dobro poznata srpskoj publici i šire.

Važan deo projekta je i istraživanje kojim će se meriti efekat programa, odnosno, stepen promene kod mladih, a koje će sprovoditi Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar), kao projektni partner.

Projekat će se sprovoditi u 12 gradova Srbije, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama koje rade sa mladima u oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, seksulanog i reproduktivnog zdravlja i prava. U produkciji pozorišne predstave će, osim profesionalaca, učestvovati i volonteri/amateri širom Srbije.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane nevladine organizacije iz gradova širom Srbije koje rade sa mladima, kao i mlade volontere i volonterke zainteresovane da učestvuju u ovom projektu, da nam se obrate na office@srh.rs.