• 30. mart 2016. | 21:31:02

Drop Online i Drop in centar za ljudska prava Niš počeli sa radom

Projekat "Jačanje kapaciteta lokalnih i nacionalnih aktera za pružanje socijalnih usluga".

Obeležavamo mesec dana rada Drop Online Beograd  i Drop in centra za ljudska prava Niš, koje je pokrenula  SRH Srbija uz podršku Organizacije nemačke Vlade za međunarodnu saradnju -  GIZ, u okviru projekta SoRi.

Drop online je besplatno psihološko, pravno i medicinsko online savetovalište za osetljive grupe i do  sada je privuklo više stotina ljudi. Osnovali smo Drop Online-a kako bismo potencijalnim korisnicima/korisnicama omogućili pristup navedenim uslugama nezavisno od mesta stanovanja, na teriroriji cele Srbije. Sa druge strane, imajući u vidu da su pripadnici i pripadnice osetljivih grupa, često nepoverljivi prema pružaocima usluga (institucijama ili organizacijama civilnog društva), naši korisnici imaju i mogućnost anonimnog  kontaktiranja našeg stručnog tima radi dobijanja pomoći, slanjem  e-maila na droponline@srh.rs ili privatne poruke preko Facebook stranice Drop Online.

U Nišu smo otvorili smo Drop in centar za ljudska prava Niš, u koji korisnici i korisnice mogu doći svakog radnog dana od 12-20h, a dočekaće ih naša psihološkinja, sa kojom mogu da porazgovaraju i dobiju stručni savet. Osim nje, u Drop in centru rade i terenski radnici, koji pružaju savetodavne usluge i drže radionice na brojne teme iz oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite, kako u samom Centru, tako i na terenu, koji pokriva, osim Niša, i Pirot, Leskovac i Bujanovac.

Projekat se sprovodi u saradnji sa brojnim organizacijama. Za sada smo potpisali  memorandume o saradnji sa  Crvenim Krstom Niš i organizacijama: Osvit iz Niša, Ternipe iz Pirota, Opre Romalen iz Pirota, Bibija iz Beograda, Tolerancija za sve,  dogovorili saradnju sa Indigom iz Niša, Udruženjem romskih studenata, a u toku su pregovori i sa drugim relevantnim organizacijama.

Saradnju smo dogovorili i sa brojnim nadležnim institucijama iz oblasti socijalne zaštite i antidiskriminacije, kako bismo poboljšali korišćenje usluga koje sam sistem obezbeđuje. Saradnja se sastoji u tome što, preko razrađenog sistema upućivanja, možemo da, već prema potrebi, uputimo naše korisnike i korisnice direktno nadležnim institucijama i službenicima u njima, kako bi dobili neohodnu uslugu.

Stručni saradnik u vezi sa manjinskim, rodnim pitanjima na projektu je Centar za istraživanje kultura, politika i identiteta (IPAK.Centar) sa prof. dr Jelisavetom Blagojević.

Glavni cilj umrežavanja i saradnje sa institucijama i organizacijama, jeste da, zajedničkim radom, kroz razmenu dobrih praksi, iskustava i znanja, doprinesemo osnaživanju i poboljšanju položaja pripadnika i pripadnica osetljivih i marginalizovanih grupa, tako što ćemo podići kvalitet i dostupnost usluga sistema, direktno pružati navedene usluge, ali i motivisati građane i građanke da traže i koriste  usluge na koje imaju pravo.

Naše usluge dostupne su 24h, svakog dana u nedelji. Ukoliko Vam je potreban besplatan medicinski, pravni ili psihološki savet, obratite nam se na droponline@srh.rs ili preko naše Facebook stranice Drop Online , odgovorićemo Vam u roku od 24h.