Svetski dan kontracepcije

Svetski dan kontracepcije je međunarodna kampanja kojoj je cilj da se podigne svest o kontracepciji i poboljša nivo obrazovanja u vezi s reproduktivnim i seksualnim zdravljem.

Kampanju pokreće savez nevladinih organizacija, uključujući Marie Stopes International (MSI), European Society of Contraception (ESC), Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM) i Asian Pacific Council on Contraception (APCOC), a podupire je Bayer Schering Pharma. U 2007. godini Svetski dan kontracepcije usredsredio se na edukovanje mladih ljudi o kontraceptivnim opcijama kako bi im se omogućilo donošenje odluka o roditeljstvu koje se temelje na pouzdanim informacijama..

Svetski dan kontracepcije je godišnja manifestacija koja se obeležava 26. septembra, a 2007. godina je bila početna godina kampanje. Na taj se datum te pre i posle njega odvijaju brojne aktivnosti i manifestacije kojima se obeležava Svetski dan kontracepcije u ključnim zemljama i regijama širom svijeta.

Prošle godine pokrenuta je reklamna kampanja kojoj je cilj podizanje svesti o samom Svetskom danu kontracepcije i važnosti donošenja odluka o kontracepciji koje se temelje na znanju. Neposredno pre Svetskog dana kontracepcije pokrenuta je kampanja za pobuđivanje interesovanja kojom se želi naglasiti učinak neplanirane trudnoće pokazivanjem šokantnih statistika. Na manifestaciji otvaranja u Berlinu Mischa Burton službeno je otvorila početnu reklamnu kampanju koja prikazuje slike poređenja života s decom i bez dece i moto ispisan u podnožju ’Live your life before you start another' ("Živi svoj život pre nego što začneš novi").

U raznim zemljama sveta odvijaju se različite aktivnosti proslave Svetskog dana kontracepcije, uključujući edukativne akcije u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima, dobrotvorne koncerte, putujuće promotivne aktivnosti koje uključuju radionice za mlade i promotivne aktivnosti u noćnim i disko klubovima.

Važan do kampanje je i internet-stranica koja daje informacije i savete o kontracepciji i seksualnosti, kao i interaktivne usluge kao što su učitavanje preko mobilnog telefona i on-line ankete.

Osim toga pokrenuta je i kampanja usmjerena ka zdravstvenim profesionacima kako bi se osiguralo da su lekari, medicinske sestre i klinike za planiranje porodice u potpunosti upoznati sa Svetskim danom kontracepcije. Zdravstvenim profesionalcima podeliće se mnogo informativnih edukativnih materijala koje će moći deliti na konsultacijama.