Prva poseta doktoru

Kad god posetite lekara, vaša poseta se tretira kao strogo poverljiva. Sve o čemu razgovarate ostaje među vama.

Možete tražiti i ženskog lekara ako vam je to draže. Lekar je tu da vam pomogne. On će vam ponuditi najbolji mogući savet, te pomoći da odaberete kontracepcijvno sredstvo koje je za vas najbolje. Ako vam je to prva poseta lekaru, sasvim je razumljivo ako ćete se u početku osećati nelagodno, ali setite se da je vaš lekar bio u toj situaciji već mnogo puta i tačno zna šta treba učiniti.

Da bi vam pomogao u odluci koje je kontraceptivno sredstvo za vas najbolje, vaš lekar će vam postaviti pitanja o vašoj seksualnoj aktivnosti i načinu života te o tome da li trenutno bolujete od nekakve bolesti. Možda će imati i neke korisne brošure koje će vam pružiti dodatne informacije.

Važnost redovnih kontrola

Važno je da redovno posećujete lekara radi kontrole  - da li vaše odabrano kontracepcijsko sredstvo funkcioniše kako treba - te radi praćenja vašeg zdravlja. Ako primetite bilo kakve neželjene učinke ili osećate nelagodu, trebate što pre posjetiti lekara i razgovarati o simptomima.