Hormonska injekcija (depo)

 

Hormonska depo injekcija takođe je hormonski preparat koji sadrži sintetske hormone. Može da sadrži kombinaciju sintetskog estrogena i progesterona ili da sadrži samo progesteron što je slučaj za većinu preparata.

Injekciju daje lekar ili medicinska sestra po nalogu lekara, a prima se jedanput mesečno ili jedanput svaka tri meseca što zavisi od vrste preparata. U zapadnim zemljama postoje i injekcije koje su dizajnirane tako da žena može sama sebi da ubrizga sadržaj injekcije.

 

Ovaj metod kontracepcije veoma efikasno štiti od neželjene trudnoće. Ne štiti od seksualno prenosivih bolesti.

 

Za razliku od ostalih hormonskih kontraceptiva, kada se prekine primena injekcije nekada je potrebno i do godinu dana da se uspostavi ovulacija i mogućnost trudnoće tako da nije izbor za žene koje planiraju trudnoću u bliskoj budućnosti