Hormonska kontracepcija

Hormonski kontraceptivi sadrže polne hormone sa ciljem da se spreči neželjena trudnoća. Pored ove uloge, hormonska kontracepcija ima i brojne druga terapijska dejstva pa se koristi i za lečenje raznih drugih bolesti. Zbog svog ogromnog uticaja na planiranje porodice, na reproduktivno zdravlje žene, a samim tim i uticaja na društvo sveukupno, hormonska kontracepcija smatra se jednim od najvećih dostignuća u 20. veku.

 

U ovu grupu kontraceptiva spadaju:

  • oralna hormonska kontracepcija
  • vaginalni prsten
  • kontraceptivni flaster
  • hormonska depo injekcija
  • hormonski implant
  • hitna kontracepcija
  • unutarmaterični uložak - spirala